ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 13
-2%
1/2`dr socket 10mm
0.55
0.56
(0.68 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 11mm
0.55
0.56
(0.68 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 12mm
0.53
0.54
(0.66 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 13mm
0.53
0.54
(0.66 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 14mm
0.53
0.54
(0.66 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 15mm
0.53
0.54
(0.66 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 16mm
0.53
0.54
(0.66 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 17mm
0.58
0.59
(0.72 συμπ. Φορου)
-1%
1/2`dr socket 18mm
0.66
0.67
(0.82 συμπ. Φορου)
-1%
1/2`dr socket 19mm
0.66
0.67
(0.82 συμπ. Φορου)
-3%
1/2`dr socket 20mm
0.77
0.79
(0.95 συμπ. Φορου)
-3%
1/2`dr socket 21mm
0.77
0.79
(0.95 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 22mm
0.99
1.01
(1.23 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 23mm
0.95
0.97
(1.18 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 24mm
0.95
0.97
(1.18 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 27mm
1.39
1.42
(1.72 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 30mm
1.89
1.93
(2.34 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 32mm
1.99
2.03
(2.47 συμπ. Φορου)
-2%
1/2`dr socket 8mm
0.55
0.56
(0.68 συμπ. Φορου)
0.20
(0.25 συμπ. Φορου)
-4%
1/4`dr socket 11mm
0.26
0.27
(0.32 συμπ. Φορου)
-4%
1/4`dr socket 12 mm
0.26
0.27
(0.32 συμπ. Φορου)
-3%
1/4`dr socket 13mm
0.28
0.29
(0.35 συμπ. Φορου)
0.18
(0.22 συμπ. Φορου)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 13